Home / Forum / Generelt / Nytt medlem eller bestilling?

Nytt medlem eller bestilling?

You need to be a registered OTC member to get access to the forums. You can register here

Author Message

Geir Juklestad
153
Oslo
Østlandet

Sunday January 26 2014 05:48:09 pm

Hei Thor Andreas Kårsten. Det har kommet 200,- inn på OTC kontoen, men jeg finner deg ikke i lista for nye medlemmer. Har du bestilt noe annet?

Send en e-post til kontakt@otc-mc.org med hva/hvordan du har bestilt og postadresse. Så ordner det seg.

Kasserer'n vil ikke ha penger hvis han ikke vet hva det er til....


Hilsen Geir Juklestad

Kasserer OTC