Home / Forum / Vestlandet / Kveldstur mandag 9/6 kl 1900

Kveldstur mandag 9/6 kl 1900

You need to be a registered OTC member to get access to the forums. You can register here

Author Message

Tommy Bøe
498
Voss
Vestlandet

Wednesday June 04 2008 12:55:44 pm

Vi møtes på Statoilstasjonen ved Handelshøyskolen. Turen går til Bolstad/Evanger området. En del gruskjøring må påregneshappy Møt opp alle som vil.

Dag Skjelvik
809
Bergen
Other

Wednesday June 04 2008 11:00:36 pm

Jeg er med!