Home / Gallery / Stig Petterson / Ublidt møte med elgen (1999) / Brudd

Brudd

Hjelmen gjorde jobben sin. Jeg pådro meg kranie- og nesebrudd, kjevebrudd 3 steder, samt kraftig hjernerystelse. Alle bruddene var "rene" pga. hjelmen og grodde pent uten operasjon, med unntak av kjevelås.