Home / Treff / Førerutvikling

Førerutviklingskurs med Tango MC, ved Rømskog Spa Hotel

OTC har fått invitasjon til kurs som foregår både på grus og asfalt. Meld deg på så er du rustet til bl.a Bukkerittet.

MC TOURING EDUCATION 2015 , 6 juni.

Norges Motorsportforbund ( www.motorsportforbundet.no) har ansvaret for all offisiell organisert trening/konkurransekjøring av motorsykkelidrett I Norge.

Norges Motorsportforbund er delt geografisk opp i seks regioner. Det er Region Nord, Midt, Innlandet, Vest, Sør og Øst. Vår region, som er Region Øst, dekker fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Vi har 37 medlemsklubber.

Styret i Region Øst har sin hovedaktivitet innen kurs og opplæring for klubbene og deres medlemmer, samt at vi er med og støtter rekrutterings arbeider og breddeidrett.

Regionen vil på forsommeren 2015 avvikle MC TOURING EDUCATION 2015, et førerutviklingskurs for registrerte touring motorsykler fra hele landet. Dette vil være organisert kjøring i grupper med både asfalt kjøring og gruskjøring, med 3 instruktører fra Tango MC ( www.tangomc.no) samt Torgrim Lauten som har kjørt verden rundt og jobbet som instruktør i Touratech i en årrekke. De vil stå for kursene på landevei/grusvei og svingteknikk på bane. Det blir opplæring i kjøring på grusveier, og grusveiene i Rømskog vil gi kurset en helt ny dimensjon. Asfalttreningen vi foregå på gocartbanen på Trøgstad. Arrangementet vil ha base på Rømskog Spa Hotel ( www.romskogspa.no). Her vil sekretariatet og utstillere være tilgjengelig fra fredag kveld til etter lørdag kveld. For de av dere som ønsker en rimeligere overnatting har vi gjort avtale med Stenby Camping for overnatting i medbrakt telt og fri disposisjon av sanitæranlegget på campingen. Ta kontakt med hotellet eller campingen om dere har behov for overnatting. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å ha med passasjer under de organiserte kjøringene.

Pris pr. deltager under arrangementet er kr. 1350,- inkl. lunsj m/drikke lørdag.

Se www.nmfregionost.no for fortløpende info ! Her vil det ligge påmeldingsskjema og all info vedr. arrangementet. Det er også fullt mulig å besøke utstillere på en dagstur.