Home / Roadbook / Bruk

Hva er en roadbook og hvordan bruker man den?

En "ekte" rooadbook er en arkremse med kjøreanvisninger slik at man kan kjøre fra punkt A til B i ukjent terreng uten kart. For å gjøre det hele både enklere og mere effektivt, bruker man en roadbookholder til å vise de til enhver tid aktuelle kjøreinstrukser.

Det finnes vel ingen definert standard på hvordan en roadbook skal se ut. Vanligst og mest praktisk med tanke på at den skal få plass i en roadbookholder, er at den holder seg til bredde lik A5. Hvilke kolonner en roadbook inneholder kan variere, men de vi har laget til Bukkerittet inneholder tre kolonner:

  • En for distanser og retning.
  • En for skilt, evt. farer og andre opplysninger.
  • En som viser en skisse av veikrysset/kontrollpunktet man kommer til.

Når man følger en roadbook, er det kolonnen som inneholder distanser og retning som er den desidert viktigste. De to andre kolonnene er til hjelp for å bekrefte at man er på rett vei.
Kommer man til et kryss og det ikke er noen anmerkninger i roadbooken, skal man kjøre rett frem/følge hovedveien.

Når det gjelder roadbookene til Bukkerittet, har vi tatt med alle kryss man kan være i tvil om retning videre, samt endel ekstra kontrollpunkter, f.eks. der hvor veidekket går fra asfalt til grus. Alt dette for å gjøre kjøringen etter roadbook så enkel og trygg som mulig.

Her følger et lite utdrag av roadbooken som vi har kalt "Vågåmo-Garmo-Brimi", samt forklaringer:

Hvordan vil så en tur etter denne roadbook'en arte seg?

  • Etter 0,6 km etter forrige kontrollpunkt (som var nullstilling av triptellere), kommer jeg til et kryss, og skal følge et skilt som viser "1,6 Kolden". Jeg skal svinge ned mot venste.
  • Etter nye 7,1 km, går underlaget over til asfalt. Ingen veikryss å ta hensyn til.
  • 1,0 km siden forrige kontrollpunkt, og 8,7 km siden nullstilling av triptellere, kommer jeg til et kryss med en kirke rett imot. Jeg skal til venste i krysset. Ingen veiskilt er satt opp i krysset.
  • Etter totalt 10,0 km og 1,3 km siden forrige kontrollpunkt, skal jeg følge skilt mot "Brimi". Veien går opp mot høyre, og underlaget går samtidig over til grus.

Så enkelt er det!